Йиллик ва чорак хисоботлар

2020 йил

2020 йил I квартали учун хисобот  - Скачать

2019 йил

2019 йил I  квартали учун хисобот - Скачать

2019 йил II квартали учун хисобот - Скачать

2018 йил

2018 йил I квартали учун хисобот -  Скачать 

2018 йил II квартали учун хисобот - Скачать

2018 йил III квартали учун хисобот- Скачать